مرور برچسب

پیشگیری از خودکشی با مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی خودکشی | مشاوره تلفنی رایگان | روان درمانی خودکشی

مشاوره تلفنی خودکشی مشاوره خودکشی تلفنی خودکشی یک اصطلاح پزشکی معمول است. افکارخودکشی ممکن است زودگذر باشند، یا ممکن است در یک بازه زمانی باقی بمانند و برطرف نشوند. بسیاری از افرادی که افکار خودکشی را تجربه می کنند، خودکشی نمیکنند، اگرچه…